Met mijn specialistische kennis van Oracle, Informatie Analyse en Business Intelligence ben ik in staat geweest om bedrijven te helpen om toegang te krijgen tot de mogelijkheden van hun gegevens tegen lagere kosten.

Daarnaast heb ik een brede interesse voor tools en technieken waarmee ik mijn werk efficiënter kan doen. Ik kan helpen bij elke stap in het proces van bron ontsluiting tot rapportage. Mijn kracht en focus liggen op de meer technische kant van het proces, maar altijd met de business doelstellingen in het achterhoofd.

Ik heb verschillende rollen gehad, variërend van het analyseren van de informatiebehoefte, het verkrijgen van de gegevens, tot aan het modelleren en het creëren van inzicht in de bedrijfsprocessen met behulp van rapporten en dashboard. Ik kan het hele proces voor kleinere BI initiatieven beheren of fungeren als onderdeel van een team voor grotere initiatieven.

Omdat BI vaak een samenspel is tussen verschillende afdelingen, belangen en hun agenda's, is goede communicatie erg belangrijk. Ik ben in staat om technische problemen met de business-belanghebbenden te bespreken en om bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsoverwegingen te vertalen in technische oplossingen. Ik werk graag als onderdeel van een team, mede om het coachen van de junior-leden en het delen van mijn kennis en mijn passie voor BI.